Hospody

Kde se najíst ?
Dvě hospody jsou na návsi (tedy pokud se mu tak dá říkat). Ta nalevo je menší, napravo je větší se sálem. Obě nabízejí typická česká jídla a v obou je zakouřeno. Jedna další hospoda je na fotbalovém hřišti s venkovním posezením.