Radlík

Radlík je malá vesnice ležící 18 km jižně od Prahy a 2 km severovýchodně od známého města Jílové. Radlík není samostatná obec, ale správně patří pod město Jílové jako jeho část Radlík. Přestože je Radlík poměrně malý, najdeme zde přestavěný barokní zámek. Na Radlíku funguje palírna, truhlářství, vodárna a velké zahradnictví, dvě hospody, dvě prodejny a autoservis. V dřívější době zde byla i cihelna. Celý příspěvek

Ing. Dr.h.c. František B. Hanuš

Významnou osobností Radlíku je Ing. Dr.h.c. František B. Hanuš, který se nejvíce zasloužil o jeho rozvoj. Inženýr František Hanuš se narodil 4.8.1864 v chudé horské vesnici Nedvězí a zemřel 10.8.1934 v Radlíku.

V obecné škole, kterou navštěvoval, vynikly jeho vlohy a na radu učitele dali rodiče syna studovat na nižší reálku v Litomyšli. Přestože studoval stále s vyznamenáním, nemohl kvůli nedostatku peněz svá studia dokončit a přestoupil proto na dvouletou mistrovskou průmyslovou školu v Praze. Celý příspěvek

Josef Burian

To byl pan učitel!

Bývalí žáci rádi vzpomínají na Burianovy hodiny matematiky, tělocviku, pozemků a vůbec všeho, v čem jako kantor působil. Nerozčiloval se a nehuboval. Většinou stačilo, aby se významně podíval. Hlas nezvyšoval, neboť v každém okamžiku byl natolik zřetelný a srozumitelný, že další hlučnost by byla nadmíru. Často se omlouval, že matematika je šťavnatá jako suchar. Byl důsledný, ale chápal ty, kteří pro vědy matematické neměli vlohy. Celý příspěvek

Jan Hanuš

Mezi známé osobnosti Radlíku patřil hudební skladatel Jan Hanuš, který se narodil 2.5.1915 v Praze a zemřel 30.7. 2004. Vyrůstal na Radlíku v nehudebním prostředí, jeho druhý dědeček byl hudební nakladatel Fr. A. Urbánek, v jehož rodinné firmě se vyučil v oboru knihkupectví a hudební nakladatelství. Na pražské konzervatoři studoval dirigování a skladbu. Je autorem více než 150 skladeb. Složil 7 symfonií, 5 oper, z nichž Sluha dvou pánů se uváděl i v zahraničí. Celý příspěvek