Svoz bioodpadu v roce 2016

Svoz zapůjčených 120l a 240l popelnic na bioodpad bude zahájen v úterý 12.4.2016. Následně budou tyto popelnice vyváženy ve 14-ti denních intervalech, každé liché úterý, předběžně do poloviny listopadu. Podle počasí může být zahájení svozu bioodpadu posunuto již na úterý 29.3.2016 – tato informace bude umístěna v polovině března na webových stránkách města.
Nárok na zapůjčení popelnice na bioodpad má každý, po zaplacení poplatku za odpady na rok 2016. Zapůjčit si lze pouze jednu popelnici o velikosti 120l nebo 240l na číslo popisné nebo číslo evidenční. Žádost o popelnici na bioodpad lze stáhnout na webových stránkách města (záložka Odpadové hospodářství) a zaslat vyplněnou na e-mail: konecka@jilove.cz., nebo ji lze vyplnit na podatelně v přízemí městského úřadu. O popelnice lze žádat celoročně, nové adresy svozových míst budou zadávány v měsíčních intervalech.
Bioodpad lze také dovézt na sběrný dvůr města.

Od 1. března do 31. října je sběrný dvůr města otevřen:

Úterý              14:00 – 19:00
Čtvrtek           14:00 – 19:00
Sobota            8:00 – 13:00
Neděle           11:00 – 16:00

… převzato ze stránek http://www.jilove.cz