Sběrný dvůr

V Jílovém byl 6. ledna 2010 otevřen sběrný dvůr. Najdete jej v ulici Šenflukova za učilištěm směrem na Sulice a Petrov. Sběrný dvůr může zdarma využít fyzická osoba ( občan ), která má trvalý pobyt v Jílovém u Prahy nebo je vlastníkem nemovitosti ( chaty, domku ) na katastru města a připojených osad.

Každá osoba se před využitím služeb sběrného dvora musí prokázat správci dvora občanským průkazem a zároveň musí mít zaplaceny poplatek za odpady na příslušný rok. (Jílovské noviny)

Na sběrný dvůr lze odkládat tyto druhy odpadů:
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety
Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.
Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí (pouze v omezeném množství)
Pneumatiky
Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.
Hadry od oleje, použité sorbenty a olejové filtry atd.
Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

Na sběrný dvůr lze odkládat tyto použité výrobky:
Použitá kompletní elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.
Baterie a monočlánky
Akumulátory z osobních aut a motocyklů
Zářivky a výbojky

Bioodpady:
odpady s údržby zeleně Vašeho pozemku tj. např. trávu nebo větve keřů a stromů (pouze v omezeném množství).
Otvírací doba:
V období od 1. března do 31. října:
Úterý 14:00 – 19:00 
Čtvrtek 14:00 – 19:00
Sobota   8:00 – 13:00
Neděle 11:00 – 16:00

V období od 1. listopadu do 28. února
Úterý 15:00 – 18:00
Čtvrtek 15:00 – 18:00
 Sobota   9:00 – 13:00

Kontakt: +420 739913080